Iskolai konfliktus Tudásközpont
ISKON

A Tudásközpont célja a hazai iskolai konfliktus témakörben felhalmozott, jelenleg fragmentáltan rendelkezésre álló tudás összegyűjtése, valamint – elsősorban a hazai állapotok és folyamatok megismerését szem előtt tartó – rendszerezése. A tudásközpont része az iskolai konfliktussal kapcsolatos hazai publikációk, szakkönyvek, kutatási eredményeket összegyűjtő annotált bibliográfia, ami az OFI szerverén működik, keresőmotorral ellátva, kutató- és felhasználóbarát formában. Emellett egy hazai jó gyakorlat gyűjtemény található konfliktuskezelési programokról, módszerekről, lehetőségekről. Az összegyűjtött gyakorlatok és programok rövid leírása, implementáló intézményeik bemutatásával és elérhetőségeinek, webes felületen való közzétételével történik. A projekt eredményeként kialakított munkaterületen, azoknak a programoknak az összegyűjtése is cél, melyek csak részben köthetők iskolákhoz, az interneten keresztül jutva el a diákokhoz.

A Tudásközpontban továbbá a finn, KiVa elnevezésű, iskolai zaklatással foglalkozó program magyarországi adaptációs tanulmánya található, egy rövid policy dokumentum kíséretében, mely a hazai döntéshozók számára ad rövid összegzést a KiVa magyarországi adaptációjának lehetőségeiről, beilleszthetőségéről a magyar köznevelés rendszerébe.

A Tudásközpont tartalmazza annak a kurrens iskolai konfliktusok felmérésére irányuló kutatásnak eredményeit, mely elsősorban az iskolai zaklatás/bántalmazás online, és hagyományos jelenségeit vizsgálja. A kutatás az 5-8.-os korosztályra nézve országosan reprezentatív, a diákok mellett az őket tanító a pedagógusok körében is zajlott. A kutatás célja a helyzet felmérésén túl, felderíteni a lehetséges beavatkozási pontokat, valamint a konfliktusok megoldásában a támogatást, segítséget leginkább elfogadó és igénylő szereplők feltérképezése.

Az online Tudásközpont olyan strukturált felület mely segíti minden felhasználó munkáját, aki az iskolai konfliktusokkal foglalkozva koherens képet igyekszik kapni a jelenlegi hazai helyzetet és lehetőségeket illetően. A Tudásközpont az Oktatási jogok Biztosának kezdeményezésére, több hazai egyetem, az ELTE, a Debreceni Egyetem, a PPKE valamint az OFI együttműködésével jött létre és működik. A jövőben a tudásközpontot az egyetemek és az OFI együttműködve fejlesztik tovább közösen meghatározott célok szerint. 

A Tudásközpont a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz finanszírozásával jött létre.