Jó gyakorlatok

2 / 8
    

Módszer: Életrevaló – 7 szokás program

Dióhéjban

A program Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvére épülő iskolai kezdeményezésből született egykor. Olyan, az egész iskolát átformáló folyamat, amely a vezetés és eredményesség elveit a diákok életkorához illeszkedő nyelven integrálja az iskolai tananyagba. Közös nyelvet, kapaszkodót, élethelyzetek átlátását és értékelését segítő tudást nyújt. Alapvető meggyőződése, hogy minden gyermek képes önmaga irányítására és stabil kapcsolatok kiépítésére. Ennek jegyében ...

Módszer: Pressley Ridge - ReEDukáció

Dióhéjban

Kognitív-behaviour szemléleten alapuló, élménypedagógiai eszközöket bőségesen alkalmazó viselkedésmódosító nevelési-kezelési rendszer, amelynek alapjait N. Hobbs amerikai gyermekpszichológus dolgozta ki magatartási- és/vagy érzelmi problémákkal, szociokulturális hiánnyal küzdő gyermekek és fiatalok (3-18 év) számára.

A gyermekekkel, szüleikkel és a társszervezetekkel (pl. gyermekjóléti szolgálat, családsegítő) való folyamatos partneri kapcsolatra és munkára épít. A megszokottnál jobban figyel a gyermek igényeire, személyiségére, a csoportban való viselkedésére, az ott elfoglalt helyére. A viselkedés befolyásolásának fontos eszköze ...

Módszer: Gordon módszer

Dióhéjban

A Gordon módszer lényege néhány kommunikációs eszköz következetes alkalmazásában rejlik. A legfontosabbak ezek közül: az én-közlések, az értő figyelem, az érzelmek megfogalmazása és felvállalása, a pozitív visszajelzések gyakori alkalmazása.

Fontos alapelv, hogy a gyermekeket bevonják a megoldási, konfliktuskezelési folyamatba, az eredményekért ők is felelősséget vállalnak.

Az iskolában alkalmazott nevelési elvek ...

Módszer: Lépcsők

Dióhéjban

Egymást követő megoldási módok, amik mind a probléma alapos átbeszélésére irányulnak különböző szereplők bevonásával. Az általános megoldás, hogy a soron következő lépcsőre akkor lépnek, ha az előző pontban szereplő módszer nem hozott megoldást. Helyzettől függően azonban előfordul, hogy átugranak egy, vagy akár több pontot is.  A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2-3. lépcsőnél a problémák 90%-a megoldódik. Az erőszakmentesség és az egymás iránti tisztelet megléte végig hangsúlyos.

1.       Szeretnék, hogy a konfliktust maguk a résztvevők rendezzék le egymás között.

2.       Ha ez nem sikerül, akkor egy mentor segítségével beszélik meg a problémát.

3.       A tanári-mentori stáb vitatja meg a történteket, itt nincsenek jelen ...

Módszer: Arizona – 2. implementáció

Dióhéjban

A program az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet alapelvén nyugszik. Célja, hogy lehetővé tegye a tanárok számára a zavartalan tanítást, a tanulók számára a zavarásmentes, nyugodt tanórát. A következő jogok és kötelességek vonatkoznak a diákra és a tanárra: minden diáknak joga van a zavartalan tanulásra; minden tanárnak joga van a zavartalan tanításra; mindenkinek tisztelnie kell mások jogait; a tanár kötelessége a tanulni akaró gyerekek jogait megvédeni. (Az utolsó kivételével az alapszabályok minden osztályban jól láthatóan ki vannak téve.) A diák felelőssége, hogy ...

Módszer: Drámajáték

Dióhéjban

Hetente egyszer, a délelőtti tanórák keretében zajlik a drámapedagógus által vezetett foglalkozás. Itt különböző helyzeteket játszanak el, amelyek gyakran előfordulnak, vagy előfordulhatnak a gyermekek életében. Például elővesznek egy novellát, amit a pedagógus elkezd olvasni, majd egy ponton abbahagyja. A gyerekek elkezdenek ötletelni a különféle lehetőségeken, vajon hogyan folytatódik a történet, és el is játszák azt. Majd a pedagógus tovább olvassa, ismét megáll és így tovább. Közben és a végén pedig megosztják ...

Módszer – Resztoratív vitarendezési technika

Dióhéjban

Alternatív vitarendezési technika, amely azt a célt szolgálja, hogy konfliktus esetén a kibillent egyensúlyt helyreállítsa. A Zöld Kakasban egy átfogó szemléletként kezelik ezt a módszert, amelynek középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a konfliktus megoldásában minden fél egyformán kiveheti a részét, így a létrejövő megoldás mindenki számára valódi jóvátételt jelent. ...

Program: Magyar Rendőrség

A rendőrség számos bűnmegelőzéssel kapcsolatos konferenciát, előadást, beszélgetést, interaktív foglalkozást szervez pedagógusok, iskolások és szüleik számára. Több  bűnmegelőzési programot is kidolgozott, melyek közül kettő országos szinten működik évek óta.

D.A.D.A. (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) – Egy jól felépített, pedagógiai tartalommal rendelkező, hosszú távú, készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő komplex megelőzési program 6-14 éves diákok részére. Lényege, ...

2 / 8