Jó gyakorlatok

1 / 8
    

Módszer: Mediáció, resztoratív technikák

Dióhéjban

Mediáció (közvetítés): A mediáció egy speciális konfliktusmegelőző, -kezelő módszer és folyamat, amelynek lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor segít tisztázni a konfliktus természetét és olyan megoldást találni, amely az érintettek számára kielégítő, sőt nem ritkán kifejezetten örömteli.

Oktatásügyi közvetítés

•        hozzájárul az ágazati, valamint az ágazati szereplők és partnereik közötti viták hatékony és gyors rendezéséhez; ...

Módszer: Komplex Instrukciós Program (KIP)

Dióhéjban

A program a hátrányos helyzetű gyerekek integrációs oktatásának megvalósítására alkalmas nevelési-oktatási módszer, melyet eredetileg 20 éves kutatómunka eredményeként a Stanford Egyetemen fejlesztettek ki. Az iskola ezt jelentősen átdolgozta, adaptálta a helyi körülményekhez, de az eredeti alapelvek szövik át a hejőkeresztúri megoldást is. Alapkérdése, hogyan tehető méltányossá az oktatás, hogyan tud a hátrányos helyzetűek számára is elérhetővé válni a tudás, mitől akar együtt dolgozni a tehetséges és a kevésbé tehetséges gyermek? A rövid válasz pedig az, hogy sokféle, nyitott végű érdekes feladattal kínálják ...

Módszer: Arizona – 1. implementáció

Dióhéjban

A három alapelv, hogy a tanárnak joga van tanítani, minden tanulónak joga van tanulni, és mások jogait tiszteletben kell tartani. Ennek szellemében a tanár megkérdezheti az órát, a közös munkát zavaró, a fegyelmezésre nem reagáló gyermeket, hogy tud-e változtatni a viselkedésén, vagy inkább elhagyja az osztálytermet.  Ha az utóbbit választja, kap egy kis cédulát, amin a pedagógus jelzi, hogy mikor és milyen ok miatt kérte őt a távozásra. A diák az Arizona-szobába megy, ahol várja ...

Módszer: Lovag Program

Dióhéjban

Ez a program az általános iskola nyolc osztályára kidolgozott projekt-szerű foglalkozás sorozat. A lovagi életről ad át sokféle ismeretet oly módon, hogy közben folyamatosan jutalmazza a lovagi erényeknek megfelelő viselkedést, úgymint: fegyelem, figyelem, bátorság, ügyesség, udvariasság, stb. A cél az, hogy az iskolát megfelelő szociális készségekkel rendelkező gyerekek hagyják el nyolcadikban.

Az első három évben a technika és rajz órákhoz kapcsolódnak a tevékenységek, negyedikben az olvasás órához. Felső tagozaton ...

Módszer: Alternatív osztályfőnöki rendszer

Dióhéjban

Minden gimnáziumi évfolyamnak van egy évfolyamfelelőse, aki a közös osztályfőnök. Bár szaktanár is, a saját osztályaiban nem lát el szaktanári feladatokat, csak heti 4-6 órában más osztályokban. Az osztályainak osztályfőnöki órákat tart, illetve délután különböző pedagógiai célú egyéb foglalkozásokat. Ezeknek témája a szociális kompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, vitakultúra, tanulási stratégiák, negatív sztereotípiák és előítéletek, bizalom, asszertív kommunikáció, stb. ...

Módszer: ELLEN-SZER, D.A.D.A

Dióhéjban

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)  és a Budapest XIII. kerületi Rendőrkapitányság mint konzorciumi partnerek által elindított TÁMOP 5.6.1-B/2012-0072 „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése” elnevezésű komplex ifjúsági bűnmegelőzési célú kerületi program.

A pályázaton belüli programok:

1. Iskolai programok

·         DADA                   (a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja 8-14 éves korosztálynak)

·         ELLEN-SZER        (a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja 16-18 éves korosztálynak)

2. Délutáni szabadidős programok ...

Módszer: DADA

Dióhéjban

A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A D.A.D.A. Program 1992-ben indult kísérleti jelleggel. Új kor szellemét jelezte annak felismerése, hogy a rendőrségnek "van keresnivalója" a fiatalok szervezett közösségeiben, mégpedig nemcsak a hagyományos - pusztán a tájékoztatásra, informálásra szorítkozó, alkalomszerű- rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, pedagógiai és célirányos nevelő tartalmat közvetítő komplex megelőzési program oktatásával is.

Programunk alapja az USA-ban ...

Módszer: Békés Iskolák Program

Dióhéjban

A Békés Iskolák Program az iskola egészére kíván hatni, elfogadó, barátságos légkör elérését célozza meg, amelyben mindenki biztonságban érzi magát. Ígya gyerekek a tanulásra, a tanárok a tanításra tudnak koncentrálni. Ehhez arra van szükség, hogy az iskolai közösség minden tagjában (a felnőttekben és a gyerekekben egyaránt) kialakuljon a megfelelő szemlélet, és az ehhez szükséges legalapvetőbb készségek: önmaga és a másik érzelmi megértésére való képesség, önreflexiós képesség, önkontroll, kommunikációs készség, altruizmus, problémamegoldás és konfliktuskezelés, és csapatmunkára való nyitottság.

Ez a program nem egy kész módszer, hanem szemlélet, amely segít az agresszív megnyilvánulások jellegzetességeinek ...

1 / 8