Leírás

Program: Magyar Rendőrség

A rendőrség számos bűnmegelőzéssel kapcsolatos konferenciát, előadást, beszélgetést, interaktív foglalkozást szervez pedagógusok, iskolások és szüleik számára. Több  bűnmegelőzési programot is kidolgozott, melyek közül kettő országos szinten működik évek óta.

D.A.D.A. (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) – Egy jól felépített, pedagógiai tartalommal rendelkező, hosszú távú, készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő komplex megelőzési program 6-14 éves diákok részére. Lényege, hogy egy – a feladatot önként vállaló, kiképzett, motivált, kommunikációs, pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkelrendelkező – hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal – általában osztályfőnöki óra keretében – foglakozást tart a tanulóknak. A program ideje alatt folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanári karral és a szülőkkel is. A program célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat.

ELLEN-SZER – A D.A.D.A. program középiskolásoknak szánt változata, az ő életkori sajátosságaikra építve végez bűnmegelőzési nevelést. A kamaszkor számos krízishelyzetet teremt a fiatalok számára, melyet sokszor nehéz sérülések nélkül átvészelni. A program arra vállalkozik, hogy ebben a kritikus időszakban a fiatalok mellé áll és hasznos információkkal, tanácsokkal segíti őket az eligazodásban, abban, hogy ne váljanak veszteseivé ennek a korszaknak. Nevelési céljai: önálló gondolkodás, döntési képesség, helyes értékrend, önismeret, szociális készségek, tolerancia, együttműködés, szenvedélybetegség-mentes attitude kialakítása. Pedagógiai módszerei: ösztönzés, segítés, tények, jelenségek bemutatása, beszélgetések, viták, közösségi tevékenységek, egyéni és csoportos minták bemutatása. A programot felkészült rendőrök vezetik iskolai keretek között.

Az “Implementációk” között megtalálható a módszernek egy hazai általános iskolába történő bevezetéséről és a tapasztalatokról szóló leírás.

Bővebben: www.police.hu