Leírás

Módszer – Resztoratív vitarendezési technika

Dióhéjban

Alternatív vitarendezési technika, amely azt a célt szolgálja, hogy konfliktus esetén a kibillent egyensúlyt helyreállítsa. A Zöld Kakasban egy átfogó szemléletként kezelik ezt a módszert, amelynek középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a konfliktus megoldásában minden fél egyformán kiveheti a részét, így a létrejövő megoldás mindenki számára valódi jóvátételt jelent.

Implementáló intézmény

Háttér információk az intézményről

Az iskolát olyan tanulók számára hozták létre, akik annak ellenére, hogy megvan bennük a lehetőség arra, hogy leérettségizzenek, más középiskolában nem találták meg a helyüket. A szakközépiskolai képzés mellett, érettségi utáni szakképzéseket is ajánlanak.

Az iskola komplex támogató programmal segíti a diákokat. Ifjúsági Tanácsadó Szolgálatot hoztak létre és a tanulók fejlődését személyes mentor is támogatja.

Alternatív kerettantervet dolgoztak ki a különleges bánásmódot igénylő diákok számára.

A diákok létszáma 250 fő körül mozog, a tantestület 30 fős.

A program bevezetésének előzményei

Az iskola felvállalt nevelési programja szerint, olyan fiatokkal foglakozik, akiknek már egyéb oktatási intézményben jelentős konfliktusai adódtak, ezért választották ezt az intézményt. Ebből következett, hogy szükség volt olyan eszköztárra, amellyel hatékonyan és hosszú távon tudják kezelni az előforduló konfliktusokat

A bevezetés lépései

A legelső lépésnek az tekinthető, hogy a tantestület megfogalmazta saját maga számára, hogy konfliktust az élet természetes velejárójának tekintik. Egyáltalán nem baj, ha megjelenik, de szembe kell nézni vele, és a lehető legváltozatosabb eszközökkel kezelni.

Ezután az egész tanári kar képzéseken vett részt, hogy megismerje a módszer alapelemeit. A működtetéshez azonban szükség van folyamatos fejlesztésre, esetmegbeszélésre, esetenként külső szupervízor bevonására is.

Érintettek

Az egész tanári kar és az összes diák.

Személyi és tárgyi feltételek

A program működtetéséhez szükség van arra, hogy az intézmény minden tagja elkötelezett követője legyen az alternatív vitarendezéséi eljárásnak. Az iskola egészét át kell, hogy hassa ez a szemlélet. A tanárok egymás közötti kommunikációja és konfliktuskezelési eszközei nem különbözhetnek a diák-diák, diák-tanár közötti konfliktusok kezelésénél alkalmazott eszközöktől. A vallott és követett értékeknek feltétlenül egyezniük kell ahhoz, hogy a módszer hitelessége biztosított legyen.

A program, eljárás folyamata

A konfliktus mértékétől függően rugalmasan változnak az eszközök. Minél mélyebb illetve kiterjedtebb egy konfliktus annál inkább a formalizált eszközök felé tolódik el a rendszer.

1.       A konfliktus kezelésének egyik legfontosabb módja a megelőzés. Ebben segítenek az olyan kommunikációs technikák, mint: én-közlések alkalmazása, értő figyelem, érzelmek megfogalmazása és felvállalása, az egyetértési pontok keresése.

2.       A következő szinten alkalmazzák a nagy visszajelző körök módszerét, ahol a pozitív és fejlesztendő területekre kapnak visszajelzést a résztvevők.

3.       A tisztázó megbeszélésre akkor kerül sor, amikor már hosszabb távon megnehezült a kapcsolat az iskola valamelyik színterén. Ekkor már facilitátor segítségére is szükség van.

4.       Érdeksérelmek esetén mediációs eljárást alkalmaznak.

Tapasztalatok, eredmények

A program hosszabb távon komoly szemléletformáló erővel rendelkezik. Az egész intézményt áthatja egy tudatos és proaktív konfliktuskezelési szellem.  Feltétlenül szükséges, hogy a módszer bevezetése és működtetése mögött ott álljon a vezető és a tantestület egyaránt.

Mint minden átfogó konfliktuskezelési eszköz, a resztoratív szemlélet is időigényes, gyakran a tanítási idő rovására kell az egyes eszközöket működtetni, de a ráfordított idő mindig megtérül.

Nehézségek, kihívások

A program bevezetésének elején szembe kell nézni azzal a nehézséggel, hogy látszólag megszaporodnak a konfliktusok az intézményben. Ez a jelenség annak a következménye, hogy a szervezet el kezdi felismerni és azonosítani a problémákat. Megszűnik a konfliktusok szőnyeg alá seprése és a felelősség áthárítása. A tanárok és a diákok egyaránt abban válnak érdekeltté, hogy felvállalják, hogy olyan ponthoz érkeztek, ahol szükség van új eszközök igény bevételére, annak érdekében, hogy hosszabb távon képesek legyenek a konfliktusok megelőzésére és kezelésére.

Az eredmények eléréséhez és megtartásához folyamatos fejlődésre, fejlesztésre van szükség.

Tipp

A resztoratív technika alkalmazása viszonylag érett diákok körében működik a leghatékonyabban. Szükség van arra, hogy minden érintett képes legyen felmérni saját felelősségét a folyamatban és képes legyen segítséget igénybe venni. Fokozatosan bevezetve, már alsó tagozatos kortól használható a módszer.

A módszer azokban az iskolákban használható jól, ahol a vezetés hosszú távon gondolkodik és képes tartósan erőforrásokat mozgósítani a konfliktuskezelési gyakorlat kialakításához és működtetéséhez.

Az egész tanári kar együttműködése és elkötelezettsége szükséges.

Intézmény adatai

·         Név: Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola  és Gimnázium

·         Intézményvezető: Kerényi Mária

·         Cím: 1091 Budapest, Hurok u. 11.

·         Telefon: 20/5183870

·         Kapcsolattartó: Kerényi Mária

·         Elérhetősége: kerenyi.mari@zoldkakas.hu