Leírás

Módszer: Drámajáték

Dióhéjban

Hetente egyszer, a délelőtti tanórák keretében zajlik a drámapedagógus által vezetett foglalkozás. Itt különböző helyzeteket játszanak el, amelyek gyakran előfordulnak, vagy előfordulhatnak a gyermekek életében. Például elővesznek egy novellát, amit a pedagógus elkezd olvasni, majd egy ponton abbahagyja. A gyerekek elkezdenek ötletelni a különféle lehetőségeken, vajon hogyan folytatódik a történet, és el is játszák azt. Majd a pedagógus tovább olvassa, ismét megáll és így tovább. Közben és a végén pedig megosztják azokat az élményeiket, amelyek a játék hatására felidéződtek bennük, megélik azokat a konfliktusokat, amik az irodalmi műben, illetve saját megoldásaikban előfordulnak, és ötleteket kapnak, hogyan oldják meg később az életükben előforduló hasonló helyzeteket. Közben fejlődik az önismeretük, megtanulnak asszertívan kommunikálni, érvelni, meggyőzni, ügyesednek a metakommunikációs jelek felismerésében.

A diákönkormányzat tagjait is drámajátékok alkalmazásával készítik fel arra, hogy hatékony kortárs segítői legyenek iskolatársaiknak. Ha probléma van valakivel, igyekeznek alaposan megismerni az illetőt, tájékozódnak a barátai körénél, tanárainál, igyekeznek minden oldalról körüljárni a problémát, végül bevonják őt egy segítő beszélgetésbe, amiről értesítik a szülőt is. Ilyenkor a pedagógusok a háttérből figyelnek csak, a gyerekek irányítják a folyamatot és próbálják megtalálni azt a pontot, ahol segíteni lehet. Jelenleg 25 diák dolgozik kortárs segítőként az iskolában.

Kollégáiknak rendszeresen drámaműhelyt tartanak a drámapedagógusok – itt olyan gyakorlatokat sajátíthatnak el, amiket saját szakóráikon sikerrel tudnak alkalmazni és általuk élményszerűvé, élvezetessé és hatékonyabbá tudják tenni a tanulás folyamatát.

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

A város peremén álló nyolc évfolyamos általános iskola évfolyamonként két osztállyal működik. A tanári kar nagy része drámapedagógusi végzettséggel is rendelkezik, a drámajátékot emelt szinten oktatják. Ökoiskola és minősített referenciaintézmény az Arizona módszer és a drámapedagógia területén. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek szabadidejükben sportoljanak, délutánonként kézilabda, foci és tollaslabda foglalkozásokra járhatnak. Idegennyelv oktatás negyedik osztálytól kezdődik, előtte választható délutáni szakkör keretében folyik. Az iskola életében jelentős szerepet játszik a diákönkormányzat, tudatosan zajlik a demokráciára nevelés. A legkiemelkedőbb eredményeket a diákszínjátszás, a vers- és prózamondás, népdaléneklés, diákújságírás és a sport területén érik el.

Jelenleg 365 gyermek tanul az intézményben. Ők a környező lakótelepről és családi házas övezetből érkeznek. A körzetben működik két lakásotthon, ahonnan az állami gondozott gyermekek szintén ebbe az iskolába járnak, számuk minden évben 2-10 között mozog.

A program bevezetésének előzményei

A 90-es évek elejétől néhány pedagógus színjátszó csoportot működtetett az iskolában. Népszerű volt a diákok körében, egész estés darabokat adtak elő nagy sikerrel. A tantestületben egyre többen kezdtek érdeklődni a drámapedagógia iránt és igényük támadt arra, hogy ezeket az eszközöket a mindennapi gyakorlatban is hasznosítsák.

Miért ezt a módszert választották?

Néhány pedagógus személyes érdeklődése volt a kiindulópont. Mindez kedvező fogadtatásra talált a tantestületben, olyannyira, hogy azóta többen is részt vettek drámapedagógusi képzésen.

A bevezetés lépései

Tíz évvel ezelőtt az iskola meghirdette a drámafoglalkozást az első osztályosoknak. Ehhez ki kellett dolgozni a tananyagot, aminek segítségével elindultak az úton, és ami azóta is folyamatosan bővül.

Érintettek

A gyermekek, akiket szüleik beíratnak a drámafoglalkozásokra, a drámapedagógusok és azon kollégáik, akik tanóráikon szintén alkalmaznak drámapedagógiai eszközöket.

Személyi és tárgyi feltételek

Drámapedagógiában jártas, egyéb szempontból is felkészült, elkötelezett és az újdonságra nyitott pedagógusokra van szükség. Egy-egy drámaóra levezetése a szokásosnál nagyobb figyelmet és több energiát kíván – bármelyik pillanatban képesnek kell lenni megfelelően reagálni. Tárgyi feltételei nincsenek a program alkalmazásának – minden használható, ami megtalálható egy iskolában.

A program, eljárás folyamata

Az elmúlt tíz évben folyik emelt szinten, a délelőtti tanítási időbe építve (hetente egy alkalommal) a drámajáték. Megmaradtak a délutáni színjátszókörök is, kettő működik jelenleg.

A drámajátékot a szülő választhatja gyermekének, amikor beíratja őt az iskolába. Az évek során egyre többen választották, jelenleg a tanulók 89%-a vesz részt a drámaórákon.

A közelmúltban színjátszó diákjai közreműködésével készített oktatófilmekkel vett részt az iskola a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési programjában (témák: iskolai erőszak, családon belüli erőszak, drogproblémák).

Tapasztalatok és eredmények

Ennek a programnak nagy szerepe van a személyiség fejlesztésében. Megtanulnak játszani, szabályokat alkalmazni, kinyílnak, fejlődik az önismeretük, a kommunikációs készségük, magabiztosabbá, határozottabbá és elfogadóbbá válnak. Ennek következményeként könnyebb velük együtt létezni és dolgozni a mindennapokban.

Nehézségek és kihívások

Rengeteg időt vesz el az alapos felkészülés és nagyfokú éberséget, azonnali, mégis megfontolt reagálásokat igényel az óra levezetése.

A drámaórákat úgy kell beilleszteni a délelőtti tanításba, hogy aki nem vesz részt a foglalkozásokon, annak ne kelljen ezalatt várakoznia (utolsó óra). A legkisebbeknél már minden szülő kéri ezt a foglalkozást gyermekének.

Tipp

Azoknak az iskoláknak ajánljuk, ahol már dolgoznak drámatanárok és a tantestületből mások is szívesen alkalmaznak (alkalmaznának) drámapedagógiai eszközöket szakóráikon, valamint nyitottak arra, hogy konkrét iskolai problémákat ezen az úton oldjanak meg. Azok a pedagógusok tudják sikerrel alkalmazni az alkotva tanítás-tanulás módszerét, akik fontosnak tartják a személyiség fejlesztését, a közösség formálását is az ismeretanyag átadása mellett, s akik maguk is szívesen játszanak.

Intézmény adatai

·         Név: Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

·         Intézményvezető: Horváth Attila

·         Cím: 8500 Pápa, Teleki u. 2.

·         Telefon: +36-89-510-561

·         Honlap: www.weoressuli.hu

·         Kapcsolattartó: Horváth Attila, intézményvezető

·         Elérhetősége:weores@papa.hu