Leírás

Módszer: ELLEN-SZER, D.A.D.A

Dióhéjban

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)  és a Budapest XIII. kerületi Rendőrkapitányság, mint konzorciumi partnerek által elindított TÁMOP 5.6.1-B/2012-0072 „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése” elnevezésű komplex ifjúsági bűnmegelőzési célú kerületi program.

A pályázaton belüli programok:

1. Iskolai programok

·         DADA                   (a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja 8-14 éves korosztálynak)

·         ELLEN-SZER        (a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja 16-18 éves korosztálynak)

2. Délutáni szabadidős programok

·         Önvédelmi edzések (Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület)

·         Színházi nevelési program (KÁVA Kulturális Műhely)

3. Érzékenyítő, fejlesztő táborok

„Érzékenyítő tréning kamaszoknak” tréning kamaszoknak

4. Rendőrségi nyílt napok

5. „KamaszOK vagyunk” gyermekekkel foglalkozó

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

Az iskolát 1987-ben alapították, megnyitásakor négyosztályos gimnáziumként kezdte meg működését. A megalapítását követően kilenc évvel, 1996-ban indították az első hat évfolyamos osztályt, majd 1997-ben kezdték el az emelt óraszámú speciális biológiaképzést. A biológia szakos diákok egyhetes terepgyakorlatokon vesznek részt szaktanári vezetéssel, amelynek során megismerkednek többek között a hazai nemzeti parkok, a főváros agglomerációjának természeti kincseivel. Az iskola a speciális biológia tagozatos diákok munkájának köszönhetően elnyerte a Madárbarát iskola címet is. Az idegen nyelvek, az informatika és a biológia mellett fontosnak érezték a humán műveltségterületek erősítését is, ezért 2001-ben humán osztályokat indítottak, ahonnan jogászok, színészek, médiában dolgozó szakemberek kerültek ki.

A ma 19 osztállyal és ötszázötvenhat tanulóval büszkélkedő gimnázium tanulói közül nem egy országos hírnévre tett szert. Az Ady-gimnáziumba járt például Tunyogi Bernadett musical színésznő, Járai Máté színész, Vasvári Péter iparművész, dr. Marosán Miklós egyetemi docens, Kapros Anikó teniszező, Vaskó Tamás, Vanczák Vilmos, Sáfár Szabolcs válogatott labdarúgók és nagyon sok elégedett, kiegyensúlyozott családanya és családapa.

A tanulók körülbelül 40 százalékát a kerületben lakó gyerekek teszik ki, a többi fiatal az agglomerációból vagy a budai és az észak-pesti kerületekből jön tanulni a gimnáziumba. Ők mindannyian büszkén vállalják az iskola hagyományait, részt vesznek az éjszakai Denevér-derbin, a drámaszakkör előadásain, fotó és rajzkiállításokon, a képzőművészeti és természetjáró szak- körön. Az iskola számos uniós pályázatba is bekapcsolódott, többek között a Világsuli, az ACES (Academy of Central European Schools), a Comenius és a Fiatalok Lendületben programokba, amelyekkel a diákok tanulmányait próbálják segíteni.

Iskolánk megkapta az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával pályázatot hirdetett „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére.

A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

Ez a cím azoknak az általános és középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat. Az intézményi erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság” stratégiát dolgoznak ki és működtetnek.

A program bevezetésének előzményei

Az intézmény kiemelten fontosnak tartja a prevenciós munkát az iskolai erőszakjelenségek, az internetes zaklatás, a devianciák kialakulása, bűnmegelőzés területén. Nincsenek szélsőséges vagy kezelhetetlen ügyek az iskolában és éppen ezért, hogy ez a tendencia megőrizhető legyen csatlakoztak az OGYEI programjához.

Miért ezt a módszert választották?

A program célja, komplexitása és a hiteles, gyakorló szakemberek.

A bevezetés lépései

A tanórákon történő előadások, foglalkozások megszervezése, megfelelő helyszín kialakítása. (teremnagyság, mobilizálható bútorok, projektor).

Érintettek

DADA program:               2 osztály – 12-14 évesek – 59 fő

ELLEN-SZER program:    5 osztály, 14-18 évesek  -133 fő

Képzési program:            az egész tantestület

Személyi és tárgyi feltételek

Megvalósítók: DADA programot 1 fő külsős, az ELLEN-SZER programot 2 fő külsős szakember valósította meg. Elsősorban pszichológus, illetve bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek.

A képzést pszichológusok, gyermekvédelmi szakemberek tartották.

Forrás: Az anyagi forrást a pályázati program biztosította, az iskola részéről nem kellett anyagi ráfordítás.

Helyszín: A program külső és belső helyszínen zajlott.

Külső helyszín például a rendőrségen tett nagyhatású látogatás vagy az iskolaudvaron tartott rendőrségi bemutató.

A program, eljárás folyamata

A program 2013. májusában kezdődött és 2014. októberében fejeződött be.

Célcsoport: 10-18 éves gyerekek és serdülők

A gyermekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, iskola-pszichológusok, szociális szakemberek)

ELLEN-SZER: A külsős szakemberek heti két tanórán tartottak foglalkozásokat a programban résztvevő osztályokban 7 héten keresztül.

DADA: Külsős szakember heti egy alkalommal tartott foglalkozást osztályfőnöki órán.

Tantestület képzése:  12 órás átfogó felkészítő képzés

Két fő fókusz:

A bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett – az együttműködő oktatási intézményekbe járó – gyermekek és fiatalok komplex segítése.

Ezen belül olyan iskolai és iskolán kívüli programok szervezése, melyek révén helyzetfelismerő, döntéshozó képességük javul, így áldozattá és/vagy bűnelkövetővé válásuk esélye csökken. A program erősíti a közösséghez tartozást, az empátiát, a toleranciát, ezzel csökkentve a közösségen belül az abúzus esélyét is.

A gyermekkel foglalkozó szakemberek részére speciális információkat, módszereket nyújtó és az együttműködésüket ösztönző közös képzések, fórumok biztosítása azzal a céllal, hogy a szakmai eredmények a program befejezése után is fenntarthatóak maradjanak.

A KÁVA Kulturális Műhely színházi nevelési programjának kiválasztása az iskolával közösen történt.

Tapasztalatok, eredmények

Az egyik legfontosabb eredmény a figyelemfelkeltés a bűnmegelőzés irányában, hogyan kerülhetik el az áldozattá válást illetve hogyan tudnak Nem-et mondani, kikhez fordulhatnak, ha baj van. Fontos a konkrét tudás, mely alapján a gyermekek pontosabban meghatározhatják tettük súlyát, következményét, mely csak gyerekcsíny, esetleg szabálysértés vagy bűncselekmény kategóriájába sorolható. A pedagógusok számára fontos kapcsolat alakult ki a téma szakembereivel, mely a program után is aktív.

Nehézségek és kihívások

A külsős szakembereket fontos informálni a gyermekcsoport összetételéről, motiválhatóságáról, érdeklődéséről. A tapasztalat azt mutatja, hogy gyerekeket foglalkoztató, bevonó programok épültek be leginkább.

A filmek nagy hatással voltak minden korosztályra.

Tipp

Bátran vegyenek részt hasonló programokban, a kezdeti befektetés rövid és hosszú távon is megtérül. A programok intenzívek, hatásosak és a témák fontos aktuális kérdésekre hívták fel a figyelmet, ami hetekig téma volt a gyerekek között.

Intézmény adatai

·         Név:                                 Ady Endre Gimnázium

·         Intézményvezető:         Szalai Bernadett

·         Cím:                                 1139 Budapest, Röppentyű u. 62.

·         Telefon:                           +36-1-280-6820

·         Honlap:                            www.adygimnazium.eu

·         Kapcsolattartó:               Frekot Erika ig.h.

·         Elérhetősége:                 +36 1 320-8640

·         Mail:                                  titkar@ady-bp.sulinet.hu