Tőlünk függ minden, csak akarjunk. ’S nem lelki, testi ’s országbeli javaink dicsérete
 emelheti fel hazánkat, hanem hátramaradásink ’s hibáink nagylelkű elismerése,
 ’s azoknak férfias orvoslása. Annyi Jó ’s Nemes van bennünk, hogy a’ jónak mértéke
 könnyen levonja annak kisded sulyát, a’ mi még hátra van.
/Gróf Széchenyi István: Hitel/

Tisztelt Látogató!

Az oktatás a második legnagyobb társadalmi alrendszerünk, legalább három és fél millió embert érint. Olyan kötelező közszolgáltatás, amelyből a tankötelezettség miatt nem lehet kilépni. Ezért kiemelten fontos, hogy ebben az alrendszerben biztosított legyen az oktatási szereplők életének, testi és lelki épségének illetve biztonságának maximális védelme.

Álláspontom szerint az erőszak olyan jelenség, amely túlmutat az iskolán. Ez azt is jelenti, hogy pusztán iskolai eszközökkel, iskolai keretek között nem is lehet sikeresen küzdeni ellene.
Gyakran tapasztaljuk, hogy tanárok azért nem kérnek segítséget, mert szégyellik bevallani, hogy valamiben kudarcot vallottak. Pedig az lehetne az első lépés, hogy elismerjük: a pedagógus hatásköre véges, nem tud mindent megoldani. Gyakran jelzik felénk pedagógusok, hogy eszköztelenek az erőszakkal szemben. El kell ismerni, hogy a tanároknak nincs eszközük az erőszak visszaszorítására, ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk a Tudásközpontot. Az online Tudásközpont olyan strukturált felület, amely segíti minden felhasználó munkáját, aki az iskolai konfliktusokkal foglalkozva koherens képet igyekszik kapni a jelenlegi hazai helyzetet és lehetőségeket illetően. A pedagógusoknak közösen üzenhetjük, hogy ne maradjanak egyedül, mert mindig van segítség.

Az iskolai agresszió nem sajátosan magyar probléma, a világon mindenütt küzdenek ellene. Megítélésünk szerint az iskolai erőszak magyarországi visszaszorításához a kereteket az európai és hazai jogi normák együttesen adják, amelyekre a helyi megállapodások és szabályok épülhetnek. Ha az érintettek az oktatást is és az iskolai erőszak visszaszorítását is közügynek tekintik, úgy e megállapodások olyan közpolitikai döntések lesznek, amelyek igazodnak a helyi igényekhez és feltételekhez. A magunk részéről a helyi együttműködések kialakítását szorgalmazzuk. Az országos közpolitikának nem marad más dolga, mint ezen együttműködések kialakulásának feltételeit támogatni, ösztönözni és a helyi megállapodásokat tiszteletben tartani. Azt kell megtanulnunk: nem attól vagyunk demokraták, hogy megtaláljuk a jó megoldásokat, hanem attól, hogy folyamatosan keressük azokat.

Őszintén kívánom, hogy az ISKON Tudásközpont segítse a pedagógusokat, a diákokat, a szülőket, az iskolafenntartókat és a politikusokat, hogy ki-ki a maga terültén találja meg a leghatékonyabb eszközt a különféle iskolai és végső soron a társadalmi konfliktusok sikeres kezeléséhez.

Aáry-Tamás Lajos
oktatási jogok biztosa